La patronal del Cava presenta el seu pla triennal

El Pla Director es vertebra en 5 línies estratègiques

Joaquim Tosas

AECAVA

Les 5 línies pretenen ajudar a reforçar la competitivitat de les empreses elaboradores agrupades a AECAVA

AECAVA ha fet públic el seu Pla Director 2023-2025 on busca posar en relleu la importància socioeconòmica del sector del Cava, accelerar la implementació del pla estratègic de la DO Cava i reforçar la competitivitat de les empreses

Sant Sadurní d’Anoia, 7 de juny de 2023.
En el marc de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació d’Elaboradors de Cava, el president de l’associació, Joaquim Tosas, ha presentat aquesta setmana a la seu de la Confraria del Cava a Sant Sadurní d’Anoia, el Pla Director 2023-2025 d’AECAVA a tots els associats. El document és el resultat de la Jornada de treball celebrada el passat 31 de març, que va comptar amb la participació de bona part de les empreses associades i on es van generar més de cent iniciatives concretes.
 
El Pla Director es vertebra en 5 línies estratègiques: destacar l’impacte socioeconòmic del sector del Cava a Catalunya, accelerar la implementació del Pla estratègic de la DO Cava, vetllar pel desenvolupament i la comunicació de la marca Cava, influir en els grups d’interès i els actors clau del sector i reforçar la competitivitat de les empreses elaboradores de Cava. Les 5 línies recollides al document pretenen refermar el paper de la patronal del Cava com un actor rellevant en la societat i l’economia, així com ajudar a reforçar la competitivitat de les empreses elaboradores de cava.
 
Posar en relleu l’impacte socioeconòmic del sector
Una de les funcions principals de la patronal és establir relacions fermes i contínues amb els actors principals, directament i indirectament relacionats amb la presa de decisions. D’altra banda, per poder desenvolupar una tasca determinant, és imprescindible saber i fer saber el significat i l’impacte del sector. Per tal d’obtenir informació de qualitat, contínua i actualitzada sobre l’impacte empresarial i social de les empreses associades a AECAVA i poder difondre-la, es proposa crear “L’Observatori d’AECAVA”, així com fer un estudi socioeconòmic sobre el sector del Cava.
 
Seguiment del pla estratègic de la DO Cava
El Pla estratègic del Consell Regulador del Cava és el fonament per aconseguir la millora de la reputació del Cava i, per tant, incrementar els rendiments econòmics de tota la cadena de valor. Per aconseguir aquest objectiu, es proposa generar un document únic compartit amb la DO Cava, on s’establiran els indicadors clau d’èxit i les fonts de mesura. Així mateix, es proposa crear un comitè de seguiment del pla estratègic format per professionals de perfil tècnic, financer i comercial.

Comunicació de la marca Cava
Pel que fa a la corresponsabilitat en la comunicació de la marca Cava, el Consell Regulador del Cava té, per imperatiu, el deure de protegir i desenvolupar la marca. Per això, estableix anualment, en base a uns pressupostos generats en gran mesura pels cellers, un pla de màrqueting que afecta tots els cellers en tant que són usuaris de la marca “Cava”. Per poder influir en el desenvolupament del pla de màrqueting de la DO Cava i vetllar per la seva correcta implementació, es proposa crear un comitè d’assessorament a la Junta directiva de la patronal i als seus vocals al Ple del CRC, a partir d’indicadors clau de rendiment (KPIs).
 

Saber-ne més?
https://aecava.com/ca/

AECAVA 2023-25

Influir als actors clau
Per defensar els interessos de les empreses associades, cal establir i estrènyer relacions amb els actors clau, mantenint un diàleg constant. Per fer-ho, es proposa desenvolupar un mapa d’actors i identificar nous canals de comunicació, mitjans i interlocutors, amb la finalitat de crear una agenda de contactes continus per tractar temàtiques clau de l’associació. Així mateix, per tal de continuar reforçant el rol representatiu de la patronal, sensible als interessos dels diferents perfils d’empresa, es desenvoluparà un pla per a la captació de nous socis.
 
Reforçar la competitivitat de les empreses
La millora de la capacitació professional, l’estructuració i l’accés a la informació sectorial i la col·laboració entre empreses són qüestions que poden ajudar a afavorir la competitivitat empresarial. Per assolir aquests objectius, es proposen iniciatives com crear un canal per vertebrar les necessitats de capacitació i facilitar l’accés a la informació sectorial mitjançant una intranet dins del web de la patronal. Així mateix, es proposen mesures com ara l’agrupació de necessitats puntuals de compres de matèries i material i la creació de canals específics per vertebrar propostes vinculades a la innovació, la sostenibilitat i la digitalització.

Cloenda de la Jornada AECAVA

La Jornada es va tancar amb la presència de Joan Gòdia, Director General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que va posar en relleu la importància socioeconòmica del sector del Cava i va oferir el suport de l’administració per ajudar a impulsar les iniciatives presentades.
 
https://aecava.com/ca/