Entra en vigor la primera certificació internacional en Viticultura Regenerativa

Una viticultura orientada a frenar l’escalfament global.

Viticultura Regenerativa

També és un reconeixement als viticultors que apliquen aquest model de viticultura i que demostren la millora dels sòls on produeixen el raïm.

La certificació internacional Regenerative Viticulture Alliance (RVA) és l’estàndard més gran en viticultura regenerativa que capacita els viticultors, elaboradors i consumidors per abanderar l’acció climàtica a través d’una viticultura que millora la salut dels sòls i de les vinyes i té un impacte positiu en termes de biodiversitat, segrest de carboni i cicles d’aigua, a les zones de producció.


 
Redacció/RVA, 10 d’abril de 2023.

La RVA, que entra en vigor aquest abril, és una certificació d’abast global focalitzada exclusivament en viticultura i creada per l’Associació de Viticultura Regenerativa, amb la col·laboració de The Regenerative Viticulture Foundation, i de l’entitat internacional independent de certificació Ecocert per verificar el compliment de les pràctiques regeneratives a les vinyes. L’objectiu és, per una banda, reconèixer públicament els esforços realitzats pels viticultors i productors de tot el món que apliquen aquest model vitícola i, per altra banda, certificar els vins que procedeixen de vinyes regeneratives i, per tant, contribueixen a mitigar els efectes de l’escalfament global gràcies a la seva funció com a embornals de carboni.
 
Segons Miguel Torres, president de l’Associació de Viticultura Regenerativa: “Volem fomentar la viticultura regenerativa a tot el món, ja que té l’objectiu de tornar la vida a terra i lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta certificació proporciona als viticultors les eines necessàries per entendre millor i monitoritzar de manera més efectiva les pràctiques regeneratives, a través de l’aplicació, que està vinculada a la certificació perquè sigui un procediment fàcil i intuïtiu, sense burocràcia, accessible a qualsevol viticultor o cellerer que apliqui les pràctiques requerides”.

Entre les pràctiques regeneratives que la certificació RVA estableix com a obligatòries estan les cobertes vegetals, no llaurar, esmenes orgàniques, pasturatge racional (o control mecànic substitutiu), conservar o augmentar de la biodiversitat, realitzar assaigs de camp i anàlisis microbiològiques i garantir el benestar animal i condicions laborals dignes. Com a opcionals, s’hi inclouen la gestió de l’aigua, l’ús de fitoteràpia o mètodes naturals de millora del sòl entre d’altres.
La sol·licitud per obtenir la certificació RVA s’ha de fer a través del formulari que trobareu a la pàgina web de l’Associació de Viticultura Regenerativa.

Per a més informació:
www.viticulturaregenerativa.org
@ViticulturaR
info@viticulturaregenerativa.org
ViticulturaRegenerativa

PASSES PER A LA CERTIFICACIÓ

REQUISITS PER ASSOLIR LA CERTIFICACIÓ
Els requisits mínims per obtenir aquesta certificació són estar treballant en viticultura regenerativa durant almenys un any; acreditar una formació en aquesta temàtica (curs d’iniciació que s’imparteix des de l’Associació) i realitzar anàlisis fisicoquímiques dels sòls a través de laboratoris acreditats i analítiques qualitatives un cop any. Els vins que sol·licitin el segell RVA hauran de disposar del certificat ecològic o demostrar que procedeixen de vinyes cultivades en ecològic durant almenys tres anys d’acord amb la normativa vigent.

Els viticultors i els cellerers que iniciïn el procés de certificació disposaran d’una aplicació mòbil (també disponible com a aplicació web) que conté un pla de treball detallat i un quadern de camp per fer seguiment de les pràctiques implementades i monitoritzar l’evolució de la vinya.

Per certificar les vinyes com a regeneratives, els viticultors hauran de realitzar una autoavaluació anual a través de l’aplicació i una visita certificadora de les vinyes cada tres anys, mentre que la certificació dels vins serà anual a través de visites al celler per part de la vinya empresa certificadora.

La RVA contempla un estat transitori durant un període màxim de sis anys per a aquells viticultors que no apliquin la totalitat de les pràctiques recomanades a l’estàndard, que s’indicarà com a ‘RVA Transition’. Un cop s’implementin totes les pràctiques de viticultura regenerativa, obtindran el segell RVA Certified.

Sobre la Associació de Viticultura Regenerativa

L’Associació de Viticultura Regenerativa es crea el 2021 per impulsar un canvi de paradigma en la gestió de les vinyes i l’adopció de la viticultura regenerativa, basada en el cicle del carboni per regenerar els sòls, frenar l’erosió, fomentar la biodiversitat i mitigar l’escalfament global. Impulsat per 5 socis fundacionals (Família Torres, Clos Mogador, Can Feixes, Jean Leon i AgroAssessor), vol ser un punt de trobada on compartir informació, experiències i coneixements per implementar amb èxit la viticultura del canvi climàtic. Actualment compta amb més de 80 socis de 6 països.