Entra en vigor la primera certificació internacional en Viticultura Regenerativa

Viticultura Regenerativa

La RVA, que entra en vigor a l’abril, és una certificació d’abast global focalitzada exclusivament en viticultura i creada per l’Associació de Viticultura Regenerativa, amb la col·laboració de The Regenerative Viticulture Foundation, i de l’entitat internacional independent de certificació Ecocert per verificar el compliment de les pràctiques regeneratives a les vinyes.

+